Montaż paneli dekoracyjnych


System paneli dekoracyjnych 3D to sposób montażu wielu elementów, które po odpowiednim połączeniu ze sobą
i wykończeniu tworzą jedną całość. Elementy montowane są na ścianie w taki sposób, by wzór każdego kolejnego panelu pasował do poprzedniego. Złącza paneli 3D są ze sobą sklejanei szlifowane, aż do uzyskania jednorodnej powierzchni. Panele po połączeniu stanowią całość i przy fachowo wykonanym
montażu nie ma widocznych śladów w miejscach spojenia
elementów.

 

Szczegółowe etapy montażu mogą różnić się w zależności od zamierzonego efektu, wymiarów zastosowanych
paneli i powierzchni ścian. W pierwszej kolejności poziomicą określa się i zaznacza poziom na ścianie. Wzdłuż
wyznaczonej na ścianie linii montuje się pomocniczą listwę, która będzie podtrzymywać panele oraz wyznaczać poziom. Po zamontowaniu listwy należy ponownie sprawdzić, czy została prawidłowo wypoziomowana.

 

Do montażu płyt używa się kleju montażowego, gipsu szpachlowego, a w przypadku ścian o nierównościach większych niż 4 mm kleju gipsowego. Technika przyklejania płyt do ścian zależy od zastosowanego spoiwa. Przy montowaniu kolejnych paneli należy zwracać uwagę na dopasowanie struktury łączonych elementów, aby po wykończeniu nie były widoczne miejsca spojeń.

 

W miarę potrzeby panele dekoracyjne mogą być dowolnie docinane. W takich przypadkach należy precyzyjnie
ustalić wymiary docinanego elementu. Dla uzyskania dokładnych rozmiarów brzeg dociętego panelu dociera się
papierem ściernym umocowanym na listewce. Po pokryciu całej powierzchni panelami miejsca złączeń należy uzupełnić gładzią szpachlową w celu wyeliminowania szczelin i uzyskania efektu jednorodnego wzoru. Tak udekorowaną ścianę można pomalować dowolną farbą.