Przejdź do treści

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

Uprzejmie informujemy iż:

1. Administratorem Państwa danych, jest TEXTIL-OKNO Monika Misiak z siedzibą
w Krakowie os.Piastów 13/69 31-623 Kraków, miejsce prowadzenia działalności: Bieńczycki Plac Targowy 18a 31-863 Kraków, posiadający NIP 678 296 92 89, Regon 120166609.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu:
– niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
– realizacji umowy kupna – sprzedaży (zamówienia)
– informowaniu o promocjach, aktualnych cennikach, nowościach w ofercie, bieżącej obsługi zamówienia itp.

3.Dane Użytkowników będą przetwarzane przez administratora w celu: niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania, realizacji Zamówień, prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, fakturowania i księgowania transakcji, wysyłki newslettera, przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe w celach marketingowych za uprzednią zgodą. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia. 4.Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny (przewidziany przepisami prawa) do celu przetwarzania lub do wycofania zgody.5.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą Państwo kierować drogą mailową na adres porady@e-firanki.pl lub pisemnie na adres Bieńczycki Plac Targowy 18a, 31-863 Kraków.